Уиците се целосно блокирани, а граѓаните вознемирени.