За да добиеш нешто, мора нешто и да дадеш, колку и тоа да не ти е по мерак :).