Search
понеделник 13 јули 2020
  • :
  • :
Најнови Вести

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ- ЗА ШТО СЕ ЗБОРЕШЕ

Македонија

Заболени
8,111
Мртви
382
Излечени
4,203
Активни
3,526
Last updated: 13/07/2020 - 10:46 (+02:00)
СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Осумдесет и втората седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 31 јануари 2019 година Нола Исмајлоска Старова: Благодарам……Оттука моето прашање, дали вие како министер за внатрешни работи имате сознанија дека постојат такви лица кои што се вработени во Министерство за внатрешни работи и задолжени да следат јавни личности по наредба на трето неовластено лице. Во документите што протекоа во јавноста, гледаме дека се следени и лица од највисокото раководство на мојата партија ВМРО ДПМНЕ, пратеници, но и лица од Македонската православна црква. Тука би сакала да ја повторам мојата потреба и прашање, да знаеме дали вие имате некакви информации и дали постои следење од параполициски структури во кои што се вклучени и вработени во Министерство за внатрешни работи. Благодарам. Оливер Спасовски: Благодарам почитуван потпретседател, почитувани пратеници. Ова трето прашање кое што го поставивте, мислам дека е и со право го постапувате за да се расчистат и дилемите во јавноста. Тоа е после објавувањето на неколку портали на неколку извештаи кои што се извештаи кои што ги подготвуваат одредени лица за следење на активности на политички противник, меѓутоа и внатре во партијата ВМРО ДПМНЕ. Ние тие ги видовме ги добивме и правиме одредени анализи внатре во Министерство за внатрешни работи од разбирливи причини јас не можам сега повеќе детали за ова да кажам. Меѓутоа сакам да знаете дека тоа не се полициски службеници кои што ги даваат овие извештаи. Тоа се луѓе кои што се дел од некаква претпоставувам Комисија за безбедност, Моите информации говорат и барем од тоа што се гледа во извештаите дека ги потпишува Оливер Андонов едно дневниот министер за внатрешни работи и уште три лица, Никола Николов, Александар С. Ѓорчевски и Александар Ѓоргиевски. Дека таквите извештаи ги доставуваат во архивата на партијата, до претседателот Мицковски и во електронска форма до групата за проценка. Тоа е повторно група за проценка составена од некакви бивши функционери во делот на безбедносните служби. Сега вас тоа ве изненадува мене не ме изненадува да ви кажам искрено, заради тоа што нас не следеа во целиот тој период од 11 години, меѓутоа и вас ве следеле и вие не сте знаеле. Значи, тоа не е ништо ново. Тоа е стар метод, можеби само со нови играчи кои што играат сега и далеку по не вешто што сега го прават. Јас ги читав тие извештаи кои што се однесуваат на некакви наводни средби на некакви преоценки на некакви анализи кои што стојат Законот аполитичките случувања за случувањата внатре партиски итн. да ви кажам кога ги читам јас и се радувам, бидејќи ако се движат по однос на преоценките кои што им ги дава Оливер Андонов тешко и на опозицијата и на партијата. И од тоа барем што го читам и што го знам. Го знам тоа што е пишани и за мене, што е пишано и за некои други луѓе. Очигледно дека таков стил и начин на работа сакале да продолжи мислејќи дека ќе донесе нешто плус во овој дел. Меѓутоа ова е интересно заслужува внимание и ќе видиме како понатаму ќе се развиваат состојбите. Ова се неколку објавени извештаи кои што ги видовме иако има и повеќе. Реков дека постои таква група за проценка и постоти Комисија со тоа што се занимава исклучиво со луѓе кои што се од тие Комисии. Нормално дека има одредени луѓе, структури. Не само во Министерство за внатрешни работи туку и во другите министерства кои што се задолжени за да добиваат информации. Јас добив еден таков список на кои што се над ведени сите лица од државната администрација, од јавните претпријатија, од министерствата со мејлови кои што треба и се задолжени да ги доставуваат тие информации до таа група за проценка и интересно е тоа значи како една анализа. Така да постојат луѓе и во Министерство за внатрешни работи и во други институции кои што даваат некакви информации, а се однесуваат пред се на работите внатре во институцијата. Тоа име конкретното задолжение, инаку за другите активности, за одредени средби кои што ги имате, за водени разговори инт. се средби кои што тие ги остварувале дури има за некои кои што веќе се добива и сознанија за личностите кои што се пишува се јавуваат веќе дека имале такви средби, се држеле дека разговорот се водел дека не баш во целосна насока туку се пишува така како што одговара некому. Меѓутоа тоа е интересно под аспект што не се променува начинот на размислувањето на матрицата во таа структура на ВМРО ДПМНЕ. И тоа е огромен проблем и за партијата, огромен проблем и за Република Македонија. Не дека нешто плус ќе се добие од ваквите состојби со кои што се занимаваат не дека некого, многу ќе исплашат и од пратениците не знам и од други структури итн. Едноставно мислам дека повеќе се прави за само промоција, знам само промоција кој повеќе ќе му се допадне на Мицковски и на екипата околу него , кои повеќе ќе донесе некакви материјали. Мислат дека на тој начин ќе заземат позиции и тука е прилично јасна ситуацијата. Ниту ќе имаат шанса за таква работа ако продолжат на ваков начин, ниту ќе заземат позиции така да џабе да се трудат и овие пратеници и министрите сите да пишуваат и да кажуваат триста лаги и невистини нема да дојдат до посакуваната цел. Меѓутоа се согласувам ова како податок е лошо и поразително и мислам дека треба да биде порака до сите, не смао до оваа структура до сите дека тоа не е вистинскиот начин. Меѓутоа структури внатре во Министерство за внатрешни работи кои што се занимаваат со такви работи, нема. Благодарам. Горан Мисовски: Ви Благодарам. Дали пратеничката е задоволна од одговорот, односно дали сака да постави дополнително прашање. Има збор пратеничката Нола Исмаиловска Старова. Повелете. Нола Исмаиловска Старова: Ви Благодарам. Во делот тие извештаи сега вака како да кажам, полесно е ова да го свртиме накај партија накај делот од тие извештаи провреува еден момент за информации за систематизацијата која што ќе се прави во Министерство за внатрешни работи и некои информации кои што делуваат како да се од некои структури во Министерство за внатрешни работи. Дека информациите протекуваат од таму. Доколку зборуваме за правна држава, да ќе имам дополнително прашање и за правен поредок. Без разлика дали ова изгледа сериозно или не кога вие се чувствувате дека вашата сигурност е загрозена и на најблиските. И ова не е само мое чувство и јас сум сигурна дека минимум уште барем пет луѓе мислат како мене ако не и педесет. А вакви информации не се едно кога некои чита па дури и да не се од Министерство за внатрешни работи тие структури, да се некои други пара полициски структури не одговорност на Министерство за внатрешни работи овие работи да прекинат и да се сузбијат. И затоа моето дополнително прашање до вас почитуван министер е што вие ќе направите еве без разлика нека не се од Министерство за внатрешни работи нека се партиски, значи не навлегувам во тоа, уште ги немаме целосните информации. Да видиме што понатаму ќе излезе па може да разговараме па дали на пратенички прашања, дали на некој средби со вас. Но кои се конкретните чекори за овие работи да прекинат, затоа што овие работи понатаму продуцираат полу вистинити информации по медиумите што го зголемуваат нивото на говорот на омраза против нас, неосновано со клевети со работи што стварни мислам дека при здрав разум некои не би ги верувал но се манипулира со одредена таргет група со вакви вистини и полувистини од некои структури за кое што ете министерот ние не сме биле они биле свесни дека постоеле, но тоа што е важно не е толку кои туку како ова ќе престане за ние да се чествуваме сигурни и не само ние туку и други луѓе затоа што таму има многу звучни имиња и познати на јавноста па дури и од Македонската православна црква. Ви Благодарам. Горан Мисовски: Ви Благодарам. Одговор на дополнителното прашање ќе даде министерот за внатрешни работи. Повелете. Оливер Спасовски: Благодарам. Значи, тоа е клучната работа и затоа реков дека се преземаат мерки, постои кривично дело неовластено следење, снимање, документирање итн., меѓутоа јас не би скала сега да ги отвораме овде работите во овој дел. Ако говорам за сериозноста јас реков дека во секоја институција значи има список од сите државни институции и јавни претпријатија, од секоја институција човек со конкретно име и презиме и со меил кој е задолжен да ги дава информациите. Прашањето е само колку се тие реални. И сега пошто ја спомнавте Министерство за внатрешни работи ќе ви дадам податок дека тотално е невистинита. Вика во моментот го читав извештајот се подготвуваа систематизација на работни места во Министерство за внатрешни работи која што во април или мај треба да биде донесена и на тој начин да се даваат нови решенија итн итн., а таа е веќе донесена и веќе се поделени решенијата. Тоа значи говори за структури кои што врска немаат со реалноста. Или за некакви други муабети кои што ги читам таму кои што ги пишуваат, затоа реков дека многу веројатно е колку повеќе би работеле за да се допаднат на тој што треба да му се допаднат. Меѓутоа тоа генерално не е целта. Треба да се воспостават вредносни системи во Македонското општество јас се надевам дека и ова е еден од начините да се влијае на сите тие структури кои што така се однесуваат да преземеме мерки кои што ќе значат сузбивање комплетно на еден ваков начин на однесување. Инаку, колку е тоа сериозно сработено и колку тоа сериозно се прави се гледа по самото тоа што сите тие излегоа во јавноста. Значи, претходно се правеше тоа ама се правеше професионално, некој ги држеше во некој сегмент, ги користеше, правеше бизнис со тие работи и т.н. Сега кога ви го прави Оливер Андонов тоа знае цела Македонија. Благодарам. Горан Мисовски: Ви благодарам.

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Осумдесет и втората седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 31 јануари 2019 година Нола Исмајлоска Старова: Благодарам……Оттука моето прашање, дали вие како министер за внатрешни работи имате сознанија дека постојат такви лица кои што се вработени во Министерство за внатрешни работи и задолжени да следат јавни личности по наредба на трето неовластено лице. Во документите што протекоа во јавноста, гледаме дека се следени и лица од највисокото раководство на мојата партија ВМРО ДПМНЕ, пратеници, но и лица од Македонската православна црква. Тука би сакала да ја повторам мојата потреба и прашање, да знаеме дали вие имате некакви информации и дали постои следење од параполициски структури во кои што се вклучени и вработени во Министерство за внатрешни работи. Благодарам. Оливер Спасовски: Благодарам почитуван потпретседател, почитувани пратеници. Ова трето прашање кое што го поставивте, мислам дека е и со право го постапувате за да се расчистат и дилемите во јавноста. Тоа е после објавувањето на неколку портали на неколку извештаи кои што се извештаи кои што ги подготвуваат одредени лица за следење на активности на политички противник, меѓутоа и внатре во партијата ВМРО ДПМНЕ. Ние тие ги видовме ги добивме и правиме одредени анализи внатре во Министерство за внатрешни работи од разбирливи причини јас не можам сега повеќе детали за ова да кажам. Меѓутоа сакам да знаете дека тоа не се полициски службеници кои што ги даваат овие извештаи. Тоа се луѓе кои што се дел од некаква претпоставувам Комисија за безбедност, Моите информации говорат и барем од тоа што се гледа во извештаите дека ги потпишува Оливер Андонов едно дневниот министер за внатрешни работи и уште три лица, Никола Николов, Александар С. Ѓорчевски и Александар Ѓоргиевски. Дека таквите извештаи ги доставуваат во архивата на партијата, до претседателот Мицковски и во електронска форма до групата за проценка. Тоа е повторно група за проценка составена од некакви бивши функционери во делот на безбедносните служби. Сега вас тоа ве изненадува мене не ме изненадува да ви кажам искрено, заради тоа што нас не следеа во целиот тој период од 11 години, меѓутоа и вас ве следеле и вие не сте знаеле. Значи, тоа не е ништо ново. Тоа е стар метод, можеби само со нови играчи кои што играат сега и далеку по не вешто што сега го прават. Јас ги читав тие извештаи кои што се однесуваат на некакви наводни средби на некакви преоценки на некакви анализи кои што стојат Законот аполитичките случувања за случувањата внатре партиски итн. да ви кажам кога ги читам јас и се радувам, бидејќи ако се движат по однос на преоценките кои што им ги дава Оливер Андонов тешко и на опозицијата и на партијата. И од тоа барем што го читам и што го знам. Го знам тоа што е пишани и за мене, што е пишано и за некои други луѓе. Очигледно дека таков стил и начин на работа сакале да продолжи мислејќи дека ќе донесе нешто плус во овој дел. Меѓутоа ова е интересно заслужува внимание и ќе видиме како понатаму ќе се развиваат состојбите. Ова се неколку објавени извештаи кои што ги видовме иако има и повеќе. Реков дека постои таква група за проценка и постоти Комисија со тоа што се занимава исклучиво со луѓе кои што се од тие Комисии. Нормално дека има одредени луѓе, структури. Не само во Министерство за внатрешни работи туку и во другите министерства кои што се задолжени за да добиваат информации. Јас добив еден таков список на кои што се над ведени сите лица од државната администрација, од јавните претпријатија, од министерствата со мејлови кои што треба и се задолжени да ги доставуваат тие информации до таа група за проценка и интересно е тоа значи како една анализа. Така да постојат луѓе и во Министерство за внатрешни работи и во други институции кои што даваат некакви информации, а се однесуваат пред се на работите внатре во институцијата. Тоа име конкретното задолжение, инаку за другите активности, за одредени средби кои што ги имате, за водени разговори инт. се средби кои што тие ги остварувале дури има за некои кои што веќе се добива и сознанија за личностите кои што се пишува се јавуваат веќе дека имале такви средби, се држеле дека разговорот се водел дека не баш во целосна насока туку се пишува така како што одговара некому. Меѓутоа тоа е интересно под аспект што не се променува начинот на размислувањето на матрицата во таа структура на ВМРО ДПМНЕ. И тоа е огромен проблем и за партијата, огромен проблем и за Република Македонија. Не дека нешто плус ќе се добие од ваквите состојби со кои што се занимаваат не дека некого, многу ќе исплашат и од пратениците не знам и од други структури итн. Едноставно мислам дека повеќе се прави за само промоција, знам само промоција кој повеќе ќе му се допадне на Мицковски и на екипата околу него , кои повеќе ќе донесе некакви материјали. Мислат дека на тој начин ќе заземат позиции и тука е прилично јасна ситуацијата. Ниту ќе имаат шанса за таква работа ако продолжат на ваков начин, ниту ќе заземат позиции така да џабе да се трудат и овие пратеници и министрите сите да пишуваат и да кажуваат триста лаги и невистини нема да дојдат до посакуваната цел. Меѓутоа се согласувам ова како податок е лошо и поразително и мислам дека треба да биде порака до сите, не смао до оваа структура до сите дека тоа не е вистинскиот начин. Меѓутоа структури внатре во Министерство за внатрешни работи кои што се занимаваат со такви работи, нема. Благодарам. Горан Мисовски: Ви Благодарам. Дали пратеничката е задоволна од одговорот, односно дали сака да постави дополнително прашање. Има збор пратеничката Нола Исмаиловска Старова. Повелете. Нола Исмаиловска Старова: Ви Благодарам. Во делот тие извештаи сега вака како да кажам, полесно е ова да го свртиме накај партија накај делот од тие извештаи провреува еден момент за информации за систематизацијата која што ќе се прави во Министерство за внатрешни работи и некои информации кои што делуваат како да се од некои структури во Министерство за внатрешни работи. Дека информациите протекуваат од таму. Доколку зборуваме за правна држава, да ќе имам дополнително прашање и за правен поредок. Без разлика дали ова изгледа сериозно или не кога вие се чувствувате дека вашата сигурност е загрозена и на најблиските. И ова не е само мое чувство и јас сум сигурна дека минимум уште барем пет луѓе мислат како мене ако не и педесет. А вакви информации не се едно кога некои чита па дури и да не се од Министерство за внатрешни работи тие структури, да се некои други пара полициски структури не одговорност на Министерство за внатрешни работи овие работи да прекинат и да се сузбијат. И затоа моето дополнително прашање до вас почитуван министер е што вие ќе направите еве без разлика нека не се од Министерство за внатрешни работи нека се партиски, значи не навлегувам во тоа, уште ги немаме целосните информации. Да видиме што понатаму ќе излезе па може да разговараме па дали на пратенички прашања, дали на некој средби со вас. Но кои се конкретните чекори за овие работи да прекинат, затоа што овие работи понатаму продуцираат полу вистинити информации по медиумите што го зголемуваат нивото на говорот на омраза против нас, неосновано со клевети со работи што стварни мислам дека при здрав разум некои не би ги верувал но се манипулира со одредена таргет група со вакви вистини и полувистини од некои структури за кое што ете министерот ние не сме биле они биле свесни дека постоеле, но тоа што е важно не е толку кои туку како ова ќе престане за ние да се чествуваме сигурни и не само ние туку и други луѓе затоа што таму има многу звучни имиња и познати на јавноста па дури и од Македонската православна црква. Ви Благодарам. Горан Мисовски: Ви Благодарам. Одговор на дополнителното прашање ќе даде министерот за внатрешни работи. Повелете. Оливер Спасовски: Благодарам. Значи, тоа е клучната работа и затоа реков дека се преземаат мерки, постои кривично дело неовластено следење, снимање, документирање итн., меѓутоа јас не би скала сега да ги отвораме овде работите во овој дел. Ако говорам за сериозноста јас реков дека во секоја институција значи има список од сите државни институции и јавни претпријатија, од секоја институција човек со конкретно име и презиме и со меил кој е задолжен да ги дава информациите. Прашањето е само колку се тие реални. И сега пошто ја спомнавте Министерство за внатрешни работи ќе ви дадам податок дека тотално е невистинита. Вика во моментот го читав извештајот се подготвуваа систематизација на работни места во Министерство за внатрешни работи која што во април или мај треба да биде донесена и на тој начин да се даваат нови решенија итн итн., а таа е веќе донесена и веќе се поделени решенијата. Тоа значи говори за структури кои што врска немаат со реалноста. Или за некакви други муабети кои што ги читам таму кои што ги пишуваат, затоа реков дека многу веројатно е колку повеќе би работеле за да се допаднат на тој што треба да му се допаднат. Меѓутоа тоа генерално не е целта. Треба да се воспостават вредносни системи во Македонското општество јас се надевам дека и ова е еден од начините да се влијае на сите тие структури кои што така се однесуваат да преземеме мерки кои што ќе значат сузбивање комплетно на еден ваков начин на однесување. Инаку, колку е тоа сериозно сработено и колку тоа сериозно се прави се гледа по самото тоа што сите тие излегоа во јавноста. Значи, претходно се правеше тоа ама се правеше професионално, некој ги држеше во некој сегмент, ги користеше, правеше бизнис со тие работи и т.н. Сега кога ви го прави Оливер Андонов тоа знае цела Македонија. Благодарам. Горан Мисовски: Ви благодарам.
loading...